Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2012

aiueo
Reposted fromelsklin elsklin viamrowcia mrowcia

August 07 2012

aiueo
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromlabellavita labellavita viamrowcia mrowcia
aiueo
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło. 
— Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frompanimruk panimruk viamrowcia mrowcia
aiueo
7570 b207
Reposted frommilka milka viamrowcia mrowcia
aiueo
Stwórzmy całość zamiast być ułamkiem.
— Buka "Danse Macabre"
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna viamrowcia mrowcia

July 21 2012

aiueo
7141 e32c 500
Reposted fromdeath-is-my-friend death-is-my-friend
aiueo

Potrzebny mi tylko ktoś kto powie " wierzę w Ciebie "

Reposted fromTurnUp TurnUp
aiueo
7909 1c12 500
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było
się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności.
Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
/przysłowie chińskie/
Reposted fromyippie yippie
aiueo
Być może w ustach osoby w moim wieku zabrzmi to trochę głupio, ale chcę, żeby wszystko było jasne: należę do ludzi, którzy lubią być sami. Podkreślę to raz jeszcze: jestem osobą, która nie cierpi z powodu samotności. Godzina lub dwie codziennego samotnego biegania, podczas którego z nikim nie rozmawiam, oraz kolejne cztery czy pięć godzin samotnego siedzenia za biurkiem nie są dla mnie ani trudne, ani nużące. Mam taką skłonność od najwcześniejszych lat, kiedy - mając wybór - znacznie bardziej wolałem czytać samotnie książki albo słuchać w skupieniu muzyki, niż spotykać się z innymi. Zawsze mam mnóstwo pomysłów na to, co mogę robić sam.
— Murakami, "O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu"
Reposted fromthebelljar thebelljar viamrowcia mrowcia

July 20 2012

aiueo
aiueo
aiueo
6938 ce1b
Reposted fromkatarakta katarakta
aiueo
1204 230c
Reposted fromkatarakta katarakta
aiueo
4713 8594
Reposted fromkatarakta katarakta
aiueo
dopóki oddycham mam nadzieję.
— Gołębiewski
Reposted frombambalam bambalam
aiueo
2690 11d0
Reposted fromkatarakta katarakta viamrowcia mrowcia
aiueo
6730 f7cd
Reposted fromtola tola viamrowcia mrowcia
aiueo
Przyjemności powinno dać sobie tylko chwilę.
aiueo
Przyjemności powinno dać sobie tylko chwilę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl